Voelt u bij uw bestuurders weerstand om een dashcam te gebruiken? Nochtans is zo’n toestel hun beste vriend voor meer veiligheid op de weg.

Big Brother is watching us! Nog al te vaak is dat de mening van beroepschauffeurs over een dashcam. Ze vrezen dat de camera hen de klok rond in het oog houdt. En door die angst hebben ze geen oog voor de talrijke voordelen van deze slimme technologie.

Verkeersonveiligheid, een echte plaag

Alleen al in België vallen er elk jaar bijna 35 000 verkeersongevallen te betreuren en bij een aantal daarvan zijn transportvoertuigen betrokken. Met als slachtoffers natuurlijk de bestuurders! In 2020 verloren 18 800 mensen het leven op de Europese wegen en het aantal gewonden loopt elk jaar in de miljoenen. De belangrijkste oorzaak is nog altijd de menselijke factor: te hoge snelheid, afleiding tijdens het rijden (smartphone, eten of drinken, enz.), de verkeersregels of veiligheidsvoorschriften niet naleven, enz. Net daarom is een slimme camera een onmisbare copiloot!

Veiligheid is hoofdzaak!

Laat vooral die boodschap doordringen bij uw chauffeurs: een dashcam is hun beste bondgenoot om de verkeersrisico’s terug te dringen. Want tegenwoordig slaagt zo’n toestelletje erin om uw chauffeurs te waarschuwen, door video te combineren met artificiële intelligentie. Het merkt immers wanneer er zich op de weg een gevaarlijke situatie voordoet. Een dashcam met ADAS-functies (Advanced Driver Assistance Systems) “ziet” obstakels, voertuigen die te traag rijden of bruuske veranderingen van rijrichting. En het toestel waarschuwt de chauffeur als die zelf risicogedrag vertoont in de cabine: de gordel niet dragen, verstrooidheid, afleiding door een smartphone, te bruusk remmen, enz. Dergelijke preventieve ingrepen zijn onmisbaar voor de veiligheid van uw chauffeurs.

Beter rijgedrag en bewijsmateriaal

Uw chauffeurs halen nog veel andere voordelen uit hun slimme camera. Ze worden zich bijvoorbeeld bewust van hun risicogedrag, want beelden liegen niet! De videobeelden helpen hen om veiligere rijgewoonten aan te nemen en alle veiligheidsvoorschriften na te leven. Bovendien leveren dashcams onweerlegbare bewijzen bij een incident. Dat is handig om eventuele geschillen te beslechten. Zijn uw chauffeurs bang dat ze ten onrechte worden beschuldigd bij een aanrijding? Met een video als bewijsmateriaal tonen ze sneller hun onschuld aan!

Hoe zit het met de privacy?

Als vlootbeheerder hebt u het recht om slimme camera’s in uw voertuigen te installeren, maar u dient daarbij wel enkele wettelijke verplichtingen na te leven. Om te beginnen moet u uw chauffeurs op de hoogte brengen en bepalen hoelang de beelden bewaard blijven. U kunt uw bestuurders dus geruststellen: hun recht op privacy en vertrouwelijkheid wordt wel degelijk gerespecteerd. En buiten de werkuren worden ze natuurlijk nooit gefilmd!

Gerelateerd nieuws

05/02/2024
Het jaar 2024 belooft belangrijke ontwikkelingen te brengen op het gebied van wagenparkbeheer. Volgens onze prognoses zal het een beslissend jaar worden dat…