Technische dienst

Oplossing voor rapportering en controle van uw veldactiviteiten, gecombineerd met efficiënt planningsbeheer

Optimaliseer het werk van uw technici: planning, dispatching, rapportering,…

Uw technici voeren montage-, onderhouds-, controle- of reparatiewerkzaamheden uit bij uw klanten.
Ze gebruiken voertuigen met materiaal en voorraden aan reserveonderdelen.
De verplaatsingen van uw medewerkers, hun werkprestaties en de organisatie van hun interventies gaan gepaard met hoge kosten, voor lonen, brandstof, onderhoud, voertuigen, administratie, enz.

Wanneer u de werking van de buitendienst niet optimaal beheert, komt de rentabiliteit onder druk te staan.

Hoe zorgt u voor een snelle, transparante en nauwkeurige facturering van interventies, naargelang van de duur van de interventie, de gebruikte onderdelen en de servicecontracten? Met de mobiele app aidoo wordt dit heel eenvoudig!

elktriciteit

Organisatie van en toezicht op technische interventies

Hardware

Voordelen van de oplossing