Het jaar 2024 belooft belangrijke ontwikkelingen te brengen op het gebied van wagenparkbeheer. Volgens onze prognoses zal het een beslissend jaar worden dat gericht is op twee belangrijke thema’s: verkeersveiligheid en decarbonisatie.

Hoewel veiligheid en het terugdringen van de CO2-uitstoot al lang een punt van zorg zijn, vereisen veranderingen in wetgeving en technologie een innovatieve aanpak.

Wagenparktrend nr. 1: Verkeersveiligheid

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) veroorzaken verkeersongevallen elk jaar ongeveer 1,3 miljoen doden en 50 miljoen gewonden. In samenwerking met de United Nations Road Safety Collaboration en andere belanghebbenden heeft de WHO een wereldwijd plan ontwikkeld om het aantal doden en gewonden op de weg tegen 2030 te halveren. Als wagenparkbeheerder bent u ongetwijfeld bekend met twee van de acties die in dit plan worden aanbevolen:

  1. Stel maximale rijtijden en minimale rustperiodes in voor beroepschauffeurs.
    Gebruik veiligheidsvoorzieningen en -technologieën in voertuigen om veilig gedrag te bevorderen.
  2. Opkomende regelgeving zal het belang van veiligheid het komende jaar benadrukken, vooral met betrekking tot de naleving van de tachograaf. Voertuigen voor internationaal transport moeten tussen december 2024 en augustus 2025 uitgerust zijn met versie 2 van de intelligente tachograaf.

Deze aanpassingen van de wetgeving vloeien voort uit het eerste deel van het mobiliteitspakket van de EU, dat bestuurders voldoende rust wil garanderen, wat essentieel is voor de verkeersveiligheid.

Drie manieren om de verkeersveiligheid in 2024 te verbeteren

  1. Stel het welzijn van bestuurders centraal in uw veiligheidsdoelstellingen. Aangezien 90% van de ongevallen het gevolg is van menselijke fouten, waarvan 40% verband houdt met vermoeidheid, zijn goed uitgeruste chauffeurs essentieel om de veiligheid van het wagenpark te verbeteren.
  2. Installeer versie 2 van de intelligente tachograaf zo snel mogelijk in uw voertuigen. Betrouwbare tachograafgegevens helpen veiligheidsproblemen en dure overtredingen te voorkomen.
  3. Rust uw chauffeurs uit met veiligheidsverhogende technologieën. Viasat Belgium biedt een innovatieve oplossing voor verkeersveiligheid: een intelligente camera die ontworpen is om het rijgedrag van bestuurders te analyseren. Met behulp van kunstmatige intelligentie en machine vision analyseert deze camera het rijgedrag van bestuurders in de diepte, detecteert gevaarlijk gedrag en geeft in real time waarschuwingen om bestuurders aan te moedigen zichzelf te corrigeren. Deze proactieve aanpak heeft als doel de verkeersveiligheid te verbeteren door incidenten als gevolg van roekeloos rijgedrag te voorkomen.

Wagenparktrend nr. 2: Ontkoling

Als u een van de grote vlootconferenties in 2023 hebt bijgewoond, hebt u waarschijnlijk deelgenomen aan levendige discussies over de duurzaamheid van het wagenpark. Op Fleet Europe 2023 sprak de vice-president van Webfleet bijvoorbeeld over de uitdagingen van het beheren van een duurzame vloot met behoud van winstgevendheid.

Een van de uitdagingen is het beheren van de emissierapportage in lijn met de Sustainable Corporate Reporting Directive (SCRD), die in januari van kracht werd. Om aan de steeds strengere emissiedoelstellingen te voldoen, is een weloverwogen aanpak van de vlootstrategie en het gebruik van de juiste hulpmiddelen nodig.

Zoals de World Road Transport Organisation aangeeft, kan het bereiken van netto nul emissies een gemengde aanpak vereisen, aangezien transport- en energiesystemen van land tot land en van regio tot regio verschillen. Waar uw wagenpark ook actief is, 2024 kan het omslagpunt zijn in het koolstofvrij maken van transport.

Twee manieren om de CO2-uitstoot in 2024 te verminderen

  1. Maximaliseer de efficiëntie van benzinevoertuigen. Een zuinig wagenpark stoot minder CO2 uit. Het gebruik van brandstofefficiënte rijtechnieken, zoals geleidelijk optrekken, cruise control en optimaal schakelen, helpt de uitstoot te verminderen. Regelmatig onderhoud van voertuigen speelt ook een cruciale rol, aangezien de staat van voertuigen en banden van invloed is op het brandstofverbruik.
  2. Ga zoveel mogelijk elektrisch rijden. Een van de meest recente onderzoeken, uitgevoerd door de Europese NGO Transport and Environment (T&E), toont aan dat de CO2-uitstoot van een elektrische auto 22% lager is dan die van een vergelijkbare dieselauto en 28% lager dan die van een benzineauto. Deze resultaten onderstrepen de positieve impact van auto-elektrificatie, zelfs in minder gunstige omstandigheden.

Bepaalde oplossingen, zoals die van Targa Telematics, garanderen een efficiënt beheer van wagenparkactiviteiten, wat resulteert in lagere kosten, minder opstoppingen op de weg, minder CO2-uitstoot en optimalisatie van de beschikbare middelen, allemaal afgestemd op individuele behoeften.

Gerelateerd nieuws

05/02/2024
Het jaar 2024 belooft belangrijke ontwikkelingen te brengen op het gebied van wagenparkbeheer. Volgens onze prognoses zal het een beslissend jaar worden dat…