Betaalnummers

Op 22/09/2017 werd een nieuwe wet van kracht (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12/09/2017) die een wijziging inhoudt van de wet van 13/06/2015 betreffende de elektronische communicatie. Er wordt een nieuw artikel 116/1 ingevoegd dat elke derde die gebruikt maakt van een betaalnummer verplicht wordt om onderstaande informatie te publiceren via het centraal register.

Gebruik betaallijn :

070233768 : aangifte van een gestolen voertuig
070233039 : parkeren van een voertuig
070233876 : Viasat Connect support

Dienstenaanbieder: Viasat Connect, met maatschappelijke zetel te Herrmann-Debrouxlaan 54 – 1160 Oudergem, KBO-nummer: 0426.340.140
BTW-nummer: BE 0426 340 140
Omschrijving: Viasat Connect biedt diensten en oplossingen voor fleet management, people management, asset management en anti-diefstal.
Website Viasat Connect : https://www.viasatconnect.be/nl
Prijs van de dienst: € 0,30 per minuut

Je kan voor onze diensten ook steeds gebruik maken van de formulieren op onze website of bellen naar het nummer 02 241 41 42.