Hulp aan ondernemingen

Digitalisering in de dienstensector

Voordelen bij zakelijke dienstverlening

Dienstverlenende bedrijven ondervinden wereldwijd steeds meer concurrentie. Hierdoor komen hun marges onder druk te staan. Differentiatie wordt van vitaal belang. De diensten worden op het terrein van de klant uitgevoerd door mobiele teams, eventueel met een voertuig. De dienstverlening organiseren en de diensten zelf leveren brengen veel kosten met zich mee, voor lonen, brandstof, onderhoud, voertuigen, verplaatsingen, administratie, enz.

Hoe kunt u de dienstverlening van de teams optimaal plannen om de verplaatsingen te optimaliseren op basis van beschikbaarheid, klantenservicecontracten en urgentie? Hoe zorgt u voor een snelle, transparante en nauwkeurige facturering naar gelang van de duur van de diensten en de aan de diensten gekoppelde contracten? Hoe kan de administratie zo veel mogelijk worden geautomatiseerd: berekening van lonen en overuren, reiskosten?

Hoe werkt het?

Welke technologie op de grond?

Voordelen van de oplossing