Berekening van de mobiliteit

Automatische berekening van mobiliteitspremies voor werknemers

Bespaar kostbare tijd door de mobiliteitspremies van uw werknemers automatisch te berekenen

Automatische berekening van mobiliteitsbonussen

Verscheidene beroepssectoren, waaronder de bouwsector, voorzien in de betaling van een mobiliteitspremie aan hun werknemers, op basis van het aantal kilometers dat ze afleggen als bestuurder, bestuurder met passagier, passagier of met het eigen voertuig. De premie compenseert de tijd die ze besteden aan het reizen van huis naar het werk of van het bedrijf naar de bouwplaats. Deze bonus komt bovenop de reiskosten.

Om dit systeem goed te laten functioneren, moeten werknemers in- en uitloggen met hun RFID-badge, Construbadge of een gelijkwaardig systeem.

De mobiliteitskilometers worden vervolgens berekend op basis van de badging van het vertrek en de aankomst van de werknemers in de voertuigen, alsook hun identificatie als bestuurder of passagier. In het algemeen komen de mobiliteitskilometers ‘s ochtends overeen met het aantal kilometers dat is afgelegd door het voertuig waarin de werknemer ‘s ochtends zijn badge aanbrengt tussen zijn eerste IN- en zijn eerste OUT-badge. De mobiliteitskilometers ‘s avonds zijn de kilometers die zijn afgelegd met het voertuig waarin de werknemer ‘s avonds badget tussen zijn laatste badge IN en zijn laatste badge OUT.

Foutenbeheer, bijstand bij opsporing van fraude en validatie van gegevens

Het systeem beheert verschillende menselijke foutscenario’s (vergeten te badgen bij aankomst op de site, op het einde van de dag,…) en gebrek aan GPRS-dekking (ondergrondse parking,…). Het systeem maakt het ook mogelijk om de werkelijk afgelegde “mobiliteitskilometers” te vergelijken met de theoretische kilometers om abnormaal lange ritten op te sporen.

De oplossing voorziet in verschillende toezichtrapporten om de uitvoering van het project te volgen en potentieel problematische gegevens te identificeren/controleren:

De oplossing omvat een module (zie onderstaande afbeelding) om automatisch door het systeem gegenereerde gegevens te corrigeren en te valideren vóór de omrekening van het aantal kilometers in euro op basis van de geldende schalen.

Dit instrument integreert de volgende functionaliteiten:

Onze artikels

Concrete cases gelinkt aan onze oplossingen

Wat onze klanten denken over Viasat Connect

Onze andere oplossingen van Personeelsbeheer