Als u het brandstofverbruik van uw voertuigen of machines voortdurend in het oog houdt, beschikt u over een sterke hefboom om uw uitgaven te optimaliseren. Gelukkig zijn er nu geavanceerde en nauwkeurige hulpmiddelen om dat moeiteloos te doen.

Benzine en diesel kosten steeds meer aan de pomp, tegenwoordig al ruim 2 euro per liter! Naarmate de brandstofprijzen eurocent per eurocent stijgen, groeit ook de ongerustheid bij bedrijven met personeel dat noodgedwongen veel onderweg is. Veel sectoren hebben last van “energiestress”, van vrachtvervoer tot bouwmachines, zonder de taxi’s, autocars en autobussen of tractoren te vergeten. Elke tankbeurt legt een zware tol op hun budget: de beroepsvereniging van het wegvervoer UPTR raamt de extra kosten op 50 miljoen euro per maand! Voor alle duidelijkheid: aan de prijs van een vat ruwe olie kunt u weinig veranderen … Maar dat betekent zeker niet dat u machteloos staat.

De koe bij de hoorns pakken

Wat u in deze situatie vooral niet moet doen, is een struisvogeltactiek toepassen: wachten tot de storm overwaait. U kunt veel beter initiatief nemen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Meet om te beginnen exact welke impact de op hol geslagen brandstofprijzen op uw vloot hebben. Hoe? Door rekening te houden met een hele reeks parameters:

 • Uit hoeveel voertuigen bestaat uw vloot?
 • Welke soorten voertuigen?
 • Hoeveel kilometers leggen ze jaarlijks af?
 • Hoeveel verbruikt elk voertuig en elke machine gemiddeld?
 • Met welk percentage is de prijs aan de pomp de laatste maanden gestegen?
 • Enz.

Informatie maakt actie mogelijk

Meten is weten en weten is kunnen! Maar zonder digitale instrumenten is het heel moeilijk om informatie te verzamelen, te weten waar u meer of te veel uitgeeft en aangepaste maatregelen te nemen. Hoe zou u zonder betrouwbare verbruikscijfers uw brandstofuitgaven kunnen optimaliseren? Gedetailleerde kennis van uw brandstofverbruik is immers een van uw krachtigste wapens. En technologische oplossingen zijn uw beste bondgenoten. Denk aan een slim baken dat de constructeursdata bewaakt of een Bluetooth-sensor in de brandstoftank van de voertuigen. Ze verzamelen continu uw reële verbruiksgegevens en centraliseren die op een digitaal platform.

Kennis leidt tot optimalisatie

Het brandstofverbruik kan 30% van de kosten van transportbedrijven uitmaken. En het was nog nooit zo belangrijk als nu om kostenposten te verlagen. Met andere woorden: begin eerder vandaag dan morgen met het optimaliseren van het verbruik met digitale tools. Ze helpen u om uw brandstofbudget veel strakker in de hand te houden en echt te besparen. Hoe doen ze dat?

 • Door na te gaan of het aangekochte brandstofvolume overeenstemt met het opgegeven aantal liters.
 • Door technische problemen te signaleren en te voorkomen.
 • Door misbruik met brandstofkaarten, overhevelen van brandstof, enz. te vermijden.
 • Door het rijgedrag van uw bestuurders gunstig te beïnvloeden (zuinig en dus milieuvriendelijk rijden).
 • Enz.

Gerelateerd nieuws

05/02/2024
Het jaar 2024 belooft belangrijke ontwikkelingen te brengen op het gebied van wagenparkbeheer. Volgens onze prognoses zal het een beslissend jaar worden dat…