Koeltransport is een erg veeleisende activiteit. Een onderbreking van de koudeketen kan immers een ramp betekenen zowel financieel en commercieel als op het vlak van volksgezondheid …

Het handhaven van de koudeketen tijdens het vervoer is een complex proces, waarbij de temperatuur voortdurend moet worden afgestemd op de vereisten van het product. Het verstoren van dit evenwicht kan u erg duur komen te staan. Een enorm risico dus dat van A tot Z moet worden beheerst!

Uitdagingen op verschillende niveaus

Eén geneesmiddel op twee dat op de markt wordt gebracht, is gevoelig voor temperatuurschommelingen. Een onderbreking van de koudeketen is dus echt een kwestie van volksgezondheid en kan de consument in gevaar brengen. Ook in de pers werd gewezen op het belang daarvan en op de moeilijkheden die zich voordoen bij het transport van vaccins tegen Covid-19. Temperatuurstabiliteit tijdens het vervoer is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor de farmaceutische sector en de uiteindelijke bestemmeling.

Dat geldt trouwens ook voor de voedingsmiddelenindustrie: bacteriën vermenigvuldigen zich nu eenmaal gemakkelijker als de temperatuur stijgt. Een verschil van enkele graden tijdens het vervoer vormt met andere woorden een reële bedreiging voor de consument. De goederen verliezen ofwel hun eigenschappen (smaak, uitzicht, …) ofwel bederven ze volledig. Soms met tonnen tegelijk … En dat heeft uiteraard dramatische economische gevolgen voor uw klanten en uw bedrijf.

Geen ruimte voor fouten

De logistiek voor gekoelde producten is onverbiddelijk: u moet tijdens de hele opdracht de producten binnen een bepaald temperatuurbereik behandelen en hun bewaring binnen dat temperatuurbereik garanderen. Enkele voorbeelden? Bevroren producten moeten worden vervoerd bij temperaturen tussen -23 °C en -9 °C. Bepaalde groenten moeten dan weer tussen 5,5 °C en 12 °C vervoerd worden. Er is geen ruimte voor giswerk! U moet dus kunnen rekenen op een betrouwbaar en efficiënt controlesysteem van de temperaturen. Ook hier schiet de technologie te hulp met oplossingen die perfect zijn afgestemd op deze uitdagingen.

Doeltreffendheid en een zorgvuldige opvolging

Uw doel? Uw chauffeurs en andere medewerkers in staat stellen om de temperaturen permanent en automatisch in de gaten te houden. Dit om voor, tijdens en na de rit te controleren of de koelinstallatie goed werkt en of de gewenste temperatuur steeds wordt gehandhaafd. En dat kan ook, dankzij sondes die vrijwel geen installatie vereisen en dus zeer weinig kosten (althans wat de sondes betreft die via Bluetooth communiceren). Wat dat concreet betekent?

  • Ze geven de temperaturen in real time door aan een softwareplatform en maken het op die manier mogelijk om de handhaving van de koudeketen te garanderen. Er kunnen bovendien waarschuwingen worden geprogrammeerd in geval van een daling of stijging van de temperatuur.
  • Deze module is ook gekoppeld aan sensoren voor het openen van de deur om temperatuurschommelingen te voorkomen. Vaak zijn de temperatuurschommelingen immers het grootst na het openen van de deuren. Met dit hulpmiddel kunt u dus perfect nagaan of de koeler wel goed werkt en de chauffeurs hiervan bewust maken.

Een controle die uw klanten geruststelt …

Het is duidelijk dat deze innovatieve technologische module performant is. Maar daarnaast is hij ook betrouwbaar en beproefd, beide cruciale eigenschappen in de logistiek van koeltransport. En bij problemen of verdachte schommelingen? Dan wordt uw verantwoordelijke op de hoogte gebracht via een waarschuwing die in real time wordt verzonden (via sms, e-mail of rechtstreeks in de toepassing). Zelfs als er helemaal geen incident is, verloopt alles geautomatiseerd en wordt het ook allemaal vastgelegd in rapporten die u naar uw klant kunt sturen om aan te tonen dat de temperaturen tijdens uw opdracht werden gehandhaafd. Een onmisbare troef om klanten te verzekeren van uw professionalisme en betrouwbaarheid!

Gerelateerd nieuws

05/02/2024
Het jaar 2024 belooft belangrijke ontwikkelingen te brengen op het gebied van wagenparkbeheer. Volgens onze prognoses zal het een beslissend jaar worden dat…