Rust uw mobiele teams uit om volledigere en betrouwbaardere digitale rapporten op te stellen. Een bron van tevredenheid voor uw klanten en van winstgevendheid voor uw bedrijf …

Technici, bezorgers, reparateurs of thuisverzorgers? Het succes van uw bedrijf hangt af van het terrein. Een fysieke afstand die de controle en het toezicht op de activiteiten bemoeilijkt … Met alle gevolgen van dien voor de efficiëntie en de productiviteit van uw bedrijf. Hoe kunt u zeker zijn dat interventies correct worden uitgevoerd als u niet over betrouwbare gegevens beschikt? Hoe krijgt u inzicht in vertragingen en problemen die zich ter plaatse voordoen? Hoe kunt u de traceerbaarheid van een onderhoudsbeurt of service garanderen, bijvoorbeeld in een gebouw met meerdere liften? Hoe kunt u een definitief akkoord van uw klant krijgen en zo de opdracht afsluiten?

Wanneer het terrein digitaal gaat …

Al deze vragen steunen op één pijler: het gedematerialiseerde interventierapport! Een digitaal rapport dat een overzicht geeft van de prestatie aan elke betrokken partij. Wat dat voor uw mobiele werknemer betekent? Dat zijn taak vereenvoudigd wordt dankzij aangepaste modellen die geconfigureerd zijn voor zijn specifieke activiteit: vooraf ingevulde velden, selectievakjes, keuzemenu’s, checklists, … Hij kan alle belangrijke informatie rechtstreeks op zijn smartphone (of tablet) invoeren: de aard en de duur van de prestatie, de voortgang en vereiste handelingen, het gebruikte of te bestellen materiaal, … Deze tijdsbesparing ontlast uw werknemer, waardoor hij zich kan concentreren op wat echt telt: klantentevredenheid.Digitaliseer uw rapporten om het leven van uw mobiele teams makkelijker te maken

Een foto zegt meer dan een lang verhaal 

Rapporten spelen een cruciale rol bij het voldoen aan steeds veeleisendere en complexere verwachtingen. Daarom onderzoekt de technologie tal van mogelijkheden om deze rapporten te verbeteren. Uw werknemer kan bijvoorbeeld foto’s maken met zijn smartphone of tablet en deze bij zijn verslag voegen, maar hij kan ook aanvullende documenten of notities bijvoegen. Op basis van deze transparante elementen – die in real time beschikbaar zijn – kan uw klant de correcte uitvoering van de opdracht digitaal valideren zonder zich te moeten verplaatsen. Iedereen heeft er baat bij …Vul uw prestatierapporten aan met nieuwe digitale opties

Een enorme boost voor uw productiviteit

Uw bedrijf wint aan flexibiliteit en doeltreffendheid: een belangrijke troef om de winstgevendheid van uw bedrijf te verhogen. Gedematerialiseerde en aangevulde interventierapporten betekenen:

  • Minder fouten en minder papier, dus meer efficiëntie voor uw mobiele werknemers;
  • Een aanzienlijke verhoging van de betrouwbaarheid en de snelheid die ook de communicatie en de planning verbetert;
  • Extra bescherming tegen klachten en geschillen;
  • uw technologische expertise en uw inzet voor het milieu versterken uw professionalisme en uw merkimago bij uw klanten;
  • De beschikbaarheid van realtimeverslagen vergemakkelijkt en versnelt het administratieve werk, met name de facturering;
  • De mogelijkheid om de uitgevoerde interventies te archiveren en statistieken per klant op te stellen

Gerelateerd nieuws

05/02/2024
Het jaar 2024 belooft belangrijke ontwikkelingen te brengen op het gebied van wagenparkbeheer. Volgens onze prognoses zal het een beslissend jaar worden dat…