Bedrijven die een omvangrijke voertuigenvloot beheren, moeten momenteel het hoofd bieden aan diverse snelle en ontwrichtende verschuivingen. Hoe pakt u die aan?

1. Brandstofkosten gaan wild op en neer

Bedrijven die een vloot beheren, merken steeds opnieuw hoe een kleine verhoging van de brandstofprijzen volstaat om hun kosten sterk te doen stijgen. De druk op de prijzen neemt toe en is tegelijk moeilijk te voorspellen. Besparen is daarom belangrijker dan ooit om de bedrijfskosten in de hand te houden. Technologische tools zijn in dit verband van onschatbare waarde. Ze stellen u immers in staat om:

  • het verbruik van uw voertuigen nauwgezet op te volgen,
  • tankbeurten te plannen op basis van de voordeligste brandstofprijzen,
  • trajecten beter te beheren en te optimaliseren met realtime geolokalisatie,
  • milieuvriendelijk rijden aan te moedigen om het brandstofverbruik te beperken.

2. Wagenparken vergroenen

De autosector staat voor grote wijzigingen, door de klimaatproblematiek, de koolstoftransitie en de milieudoelstellingen. De trend is duidelijk: elektrisch rijden is de toekomst en bedrijfswagenvloten zullen niet ontsnappen aan deze evolutie. Rest de cruciale vraag wat strategisch gezien het beste is: het voortouw nemen of de kat uit de boom kijken? “Regeren is vooruitzien” luidt het gezegde en dus kunt u maar beter de verandering omarmen. Vooral omdat de transformatie ook heel wat kansen biedt. Toch gaat een vloot omschakelen naar elektrisch rijden niet van vandaag op morgen. Neem uw beslissing over uw mobiliteit op lange termijn alleen na zorgvuldig en nauwgezet overwegen en plannen. De gegevens die u dankzij de technologie hebt verzameld, zullen uiterst waardevol blijken om de juiste keuzes te maken!

3. Nijpend tekort aan werkkrachten

Rekruteren bezorgt veel bedrijven hoofdpijn en ook aan chauffeurs is er gebrek. Het beroep staat vaak in een ongunstig daglicht. Hoe reageert u daarop? Creëer comfortabele werkvoorwaarden, aangepast aan de wensen en behoeften van de werknemers van nu. Ook hier brengen technologische tools de oplossing, om de veiligheid van uw bestuurders te vergroten, hun dagelijks werk te verlichten, hun taken beter te plannen en te organiseren, goed rijgedrag te bevorderen, enz. Vertaal deze pluspunten vervolgens naar uw werkgeversimago om talent aan te trekken en te behouden.

4. Bevoorrading verloopt moeizaam

Grondstoffen worden schaarser, toeleveringskanalen raken verstoord, de bevoorrading stokt. Gevolg: productietermijnen stijgen exponentieel, leveringen lopen vertraging op, prijzen stijgen, enz. In deze context hebben vlootbeheerders er alle belang bij om hun activa te beschermen en de levensduur ervan te verlengen. Dat kan onder andere door een proactief en geautomatiseerd onderhoudsbeheer van de voertuigen. Digitale oplossingen maken dit mogelijk.

Gerelateerd nieuws

05/02/2024
Het jaar 2024 belooft belangrijke ontwikkelingen te brengen op het gebied van wagenparkbeheer. Volgens onze prognoses zal het een beslissend jaar worden dat…