Aidoo mobile

Boost de performance van uw werknemers op de baan

VIDEO BEKIJKEN

Onze diensten

Wij bieden u een geheel van noodzakelijke diensten voor de opvolging en de implementatie van onze oplossingen. Wij ondersteunen u op die manier tijdens de verschillende fases van uw mobiliteitsproject.

Consultancy en project management

Onze projectverantwoordelijke/consultant coördineert de configuraties en de implementatie van de oplossing in uw onderneming. Hij is gespecialiseerd in het implementeren van mobiele oplossingen in uw sector en zal uw uniek contactpersoon zijn. Hij zal u eveneens bijstaan, op basis van onze 10 jaar ervaring, in de keuze van het juiste materiaal (smartphone, tablet, ruggedized terminal of niet…), in de juiste stappen te nemen betreffende de veranderingen in uw bedrijf (interne aanvaarding van een mobiel project, de communicatie met het personeel, de goede werking naar implementatie …), enz.

Packages van diensten:

Afhankelijk van het type en de omvang van de projecten, worden verschillende standaard packages van diensten voorgesteld:

Pilootfase

Objectieven:

Testen van een prototype/toepassing gebaseerd op de configuratie van de standaard oplossing om zo de functionele behoeftes van het project te valideren en een gedetailleerde analyse van het project te maken op basis van een gemeenschappelijk begrip van de toepassing.

Deze fase laat eveneens toe om het gebruikte toestel te kiezen en te testen in het kader van het project voor de roll-out.

Methodologie:

Doorlichten van de planningsprocessen en de verzameling van de informatie op het terrein met uw projectverantwoordelijke/consultant. Gebruik van de oplossing gedurende een pilootfase van één maand door 2 gebruikers.

Diensten:

Assistance on site voor de implementatie van aidoo mobile:

 • configuratie van de oplossing
 • installatie van de toepassingen
 • gebruik van de oplossing
 • assistance bij de keuze van het toeste

Project Management

Objectieven:

Implementatie van de oplossing, met de geavanceerde configuraties inbegrepen.Deze fase laat eveneens toe het toestel te kiezen en te testen in het kader van het project.

Methodologie:

Doorlichten van de planningsprocessen en de verzameling van de informatie op het terrein met uw projectverantwoordelijke/consultant.

Diensten:

Assistance on site voor de implementatie van aidoo mobile:

 • geavanceerde configuratie van de oplossing
 • installatie van de toepassingen
 • gebruik van de oplossing
 • assistance bij de keuze van het toestel

Geavanceerde configuraties

Objectieven:

Configuratie van uw huidige papieren bonnen in de mobiele oplossing om zo dezelfde rapporten te beheren in digitale versies en eventueel zelfs automatisch verzenden per e-mail naar uw klanten.

Diensten:

 • analyse van de bestaande rapporten/bonnen
 • programmatie van de rapporten op het platform

Integraties

Objectieven:

Toelaten aan uw informatica-dienst of IT-dienstverlener om de oplossing aidoo mobile te integreren met uw ERP/CRM of huidig IT-systeem.

Diensten:

 • definitie van de uitwisselingsmechanismen voor de data
 • opleiding tot het datamodel gelinkt aan de integratie van de oplossing
 • testsessies

Specifieke ontwikkeling

Objectieven:

Specifieke ontwikkeling om te kunnen beantwoorden aan uw behoeftes die niet gedekt zijn met de standaard toepassing.

Vereiste:

Pilot/project service pack

Diensten:

 • technische analyse
 • ontwikkeling: integratie van de specifieke functionaliteiten met de standaard toepassing

Opleidingen

Objectieven:

Opleiden van uw hoofdgebruikers “key users” tot de oplossing zodat zij hun collega’s kunnen opleiden tot de toepassing en de nieuwe werkprocedures die voortkomen uit de implementatie van de oplossing.

Methodologie:

Opleiding bestemd voor de beheerders van de oplossing – “train the trainer” Wij hebben regelmatig in onze kantoren scholingen in de 2 landstalen tot de welke onze klanten zijn uitgenodigd en die specifiek zijn voor de beheerders van de oplossing. Standaard videomateriaal wordt eveneens ter beschikking gesteld tijdens die opleidingen. Opleiding voor de eindgebruikers on site kunnen eveneens georganiseerd worden op aanvraag.

Support

Objectieven:

U ondersteunen in het gebruik van de toepassing van dag tot dag

Methodologie:

Ter beschikking stellen van FAQ om onze ervaringen gelinkt aan het gebruik van de oplossing te delen en toegang tot onze online support via een uniek contactpunt (SPOC) die een geheel van problemen dekt gelinkt aan materiaal en diensten geleverd in het kader van het project. Het gaat hier om een support van tweede niveau (gereserveerd aan de administrator van het systeem die een opleiding heeft genoten) toegankelijk tijdens de kantooruren via een webticketingtool voor vragen, evolutie-aanvragen…

Download aidoo mobile