Gestion d’interventions mobiles

Boost de performance van uw werknemers op de baan

VIDEO BEKIJKEN

aidoo mobile overzicht

aidoo mobile is een web interface applicatie & een mobiele toepassing voor smartphones of tablets (iOS of Android)

Planning en dispatching

Plan een prestatie voor een klant of een werf. Stuur ze automatisch naar één van uw medewerkers op het terrein, rechtstreeks op zijn mobiele terminal.

En blijf in real time op de hoogte van de vorderingsstaat.

De mobiele tikklok

Met een simpele klik zegt u wanneer een werkdag begint of eindigt en wanneer u een prestatie begint of eindigt.

U geeft de gereden kilometers in. U stelt ook uw ritblad samen die noodzakelijk is voor uw onkostennota, uw klanten te factureren en eenvoudigweg uw werkdag bij te houden.

Prestatierapport

De prestatietijden worden automatisch opgeslagen. Maar ook uw commentaar bij de prestatie, een status volgens een lijst die u zelf samenstelt (voltooid, geannuleerd, onderbroken, bestelde wisselstukken), een of meer foto’s (automatisch toegevoegd aan de prestatie), enz.

Met andere woorden, u behoudt een bewijs en een verslag van uw prestaties, beschikbaar op elk moment.

Real-time geolokalisatie

Lokaliseer al uw personeel zonder dat u een GPS- toestel in al uw voertuigen hoeft te installeren, door direct gebruik te maken van de geïntegreerde GPS van de huidige smartphones.

Gebruik die informatie voor een optimale dispatching of voor controle tegen misbruik.

Consolidatie van de prestatierapporten

Haal automatisch alle prestatierapporten op.

Naast de werkuren zijn het de commentaren, de genomen foto’s en de eindstatus die beschikbaar zijn, ofwel als interactieve rapporten of als exports naar Excel.

Die rapporten vullen ook de historiek aan van de gepresteerde prestaties op een werf of bij een klant.

Mobiele CRM

Beheer uw klanten of werven: lokalisatie (met de mogelijkheid om de navigatie van Google Maps te openen), contactpersoon (met de integratie van telefoon en e-mail), maar ook een historiek van prestaties die u heeft uitgevoerd.

Permanent toegang hebben tot de uitgevoerde prestatierapporten om uw toekomstige prestaties te optimaliseren en uw klanten beter te bedienen.

Download aidoo mobile