Uittreksel handleiding Securysat Fleet

1.1      Beheer Onderhoud

MENU BEHEER - ONDERHOUD

Hoe werkt het

De onderhoudsalarmen worden aangemaakt per voertuig en kunnen worden gebaseerd op de volgende tellers:

 • Op basis van de kilometerteller
 • Op basis van de digitale ingang 1 (uren machine 1)
 • Op basis van de digitale ingang 2 (uren machine 2)
 • Op basis van de duur ‘contact aan’
 • Op basis van een datum

Werking van de tellers/alarmen:

Elke nacht is er een update van de tellers en de alarmen worden verstuurd als er een alarmdrempel wordt bereikt.

Enkel de gebruiksperiodes “beëindigd” om 21 uur worden in rekening genomen. Dit betekent dat de laatste gebruiksuren van een dag niet systematisch in rekening worden genomen de dag zelf en dat deze module niet compatibel is met toestellen die 7/7 24/24 actief zijn, er zal geen enkel onderhoudsalarm worden geactiveerd voor dit type toestellen. Dus, als een machine 95u gebruik gecumuleerd heeft op dag D-1, wordt deze geactiveerd op dag D om 14u, gestopt om 18u en opnieuw gestart om 19u tot 23u.

Als een alarm geprogrammeerd is op 100u gebruik zal dit alarm worden verzonden op dag D+1 want: Bij de berekening op dag D om 21u zal het totaal aantal gebruiksuren van de machine 95u + 4u = 99u zijn. Aangezien 99u minder is dan de drempel bepaald op 100u zal geen enkel alarm worden verstuurd op deze dag D zelfs indien de interface om 21u aangeeft dat het totaal aantal gebruiksuren 101u is (de gebruiksuren na 19u worden slechts in rekening genomen voor het versturen van de alarmen bij de volgende berekening nadat de machine werd gestopt). De dag erna, op dag D+1 om 21u, indien de machine niet meer gebruikt werd sinds de dag ervoor, zal het totaal aantal gebruiksuren voor de machine 99u + 4u = 103u bedragen. Dan zal er dus een alarm verstuurd worden om de overschrijding van de onderhoudsdrempel te signaleren. Het statuut van het alarm verandert in functie van de evolutie (aangemaakt, drempel bereikt, alarm verstuurd, uitgevoerd).

De gebruiker kan op elk ogenblik een onderhoud in statuut ‘uitgevoerd’ plaatsen. Hij heeft dan de keuze om dit hetzij af te sluiten, hetzij af te sluiten en automatisch het volgende onderhoud van hetzelfde type voor het voertuig aan te maken.

Onderhoudslijst

Bij de selectie van het onderhoudsbeheer is de lijst van onderhoudsalarmen zichtbaar op het scherm. Deze lijst bevat de volgende informatie:

 • Naam van het onderhoud
 • Naam van het voertuig
 • Statuut
  • Alarm onderhoud aangemaakt
  • Drempel bereikt
  • Alarm verstuurd
  • Onderhoud uitgevoerd (plaats de cursor op de «v» om de uitvoeringsdatum te zien)
 • Trigger onderhoud
 • Type onderhoud

Filters:

 • Naam onderhoudsbeurt
 • Naam voertuig
 • Type onderhoud
 • Statuut

Om een onderhoudsbeurt op te maken klikt u op de lijn van de naam van de onderhoudsbeurt.

Om een onderhoud aan te maken klikt u op «een onderhoud toevoegen»

Configuratie van een onderhoud:

 De tab «statuut» geeft het statuut van de tellers weer
Status_EN

 

Via de tab «onderhoud uitvoeren» kan u het onderhoud afsluiten en een nieuw aanmaken voor hetzelfde voertuig.

Complete_Maintenance_NL

Voor elk onderhoud moeten de volgende velden worden bepaald:

 • Naam van het onderhoud
 • Keuze van het voertuig
 • Keuze van het type onderhoud (keuzelijst)
 • Trigger:
  • In de eerste kolom de drempel ingeven waarbij het onderhoud moet worden uitgevoerd
  • In de tweede kolom de waarde ingeven waarbij u het alarm wenst te ontvangen
  • 3 toont de huidige waarde in het veld
   • Mogelijke triggers:
    • Kilometerstand van het voertuig of
    • Uren machine 1 en 2 of
    • Duur ‘contact aan’ of
    • Datum
   • Actie: selecteer ‘een actie toevoegen‘ om het type alarm te bepalen (sms, e-mail, pop-up,…)
   • Geplande taken: vrije tekstvelden (optioneel)

   Om onderhoudsalarmen uur PTO 1 en 2 aan te maken moet worden bepaald op welk ogenblik de digitale ingang actief is. De tellers in de voertuigfiche moeten ook worden geïnitialiseerd (voertuigbeheer).

   • Beheer uren ingangen 1 en 2: in functie van de installatie van de bijkomende sensoren moet worden bepaald in welke positie de ingang vastgelegd is als zijnde actief (contact boven, onder of open). Deze informatie moet worden bepaald om de tellers correct te verhogen.Engine_Hours_Management_NL
   • Uren PTO machine 1 en/of 2: teller die overeenstemt met het aantal uren dat het toestel aangesloten op de digitale ingang 1 en/of 2 actief is. Elke nacht is er een update van deze teller. Deze parameter moet worden bepaald om onderhoudsalarmen te kunnen aanmaken en om de activiteitsuren van de verbonden machine te kunnen berekenen.Digital_Inputs_NL

Om onderhoudsalarmen aan te maken op de duur van ‘contact aan’ moet een eerste keer de teller worden geïnitialiseerd in de voertuigfiche (voertuigbeheer).

Driving_Time_NL

Een onderhoud afsluiten

 Complete_Maintenance_NL

De gebruiker kan op elk ogenblik een onderhoud in statuut ‘afgesloten’ zetten. Hij heeft dan de keuze om dit hetzij af te sluiten, hetzij af te sluiten en automatisch het volgende onderhoud van hetzelfde type voor het voertuig aan te maken. De uitvoeringsdatum van het onderhoud, de waarde van de teller en een informatieve tekst kunnen worden ingevoerd.