Securysat versie 1.0.7.1

Beste Partners,

Wij zijn verheugd u de productie aan te kondigen van een nieuwe versie van de toepassing Securysat Fleet 1.0.7.1 en een nieuwe versie van de Admin Tool.

Deze versie wordt automatisch van toepassing bij de volgende login op https://fleet.securysat.com

Deze versie bevat de volgende functionaliteiten en verbeteringen:

Cartografie:

 • Verbetering bug bij opzoeking op de kaart
 • De lijst van de passagiers is zichtbaar bij het voertuig (flag)

Beheer :

 • Beheer van het onderhoud :
  • Toevoeging van een 4de statuut: «onderhoud ingevuld» waar gegevens kunnen worden ingevuld zoals de uitvoeringsdatum, de waarde (vb. kilometerstand) en commentaren
  • Bij de afsluiting van de onderhoudsbeurt, toevoeging van een link om de volgende onderhoudsbeurt aan te maken voor hetzelfde voertuig
  • In de onderhoudslijst, praktisch zicht op de evolutie van de statuten
 • Beheer van de Alerten:
  • Zichtbaarheid van het type van actie wat niet verscheen voor de bestaande acties. (vb. versturen van een mail, pop-up,…)
 • Logbook: verbeterde prestaties
  • Verbetering van het beheer van de temperatuursondes

Verslagen:

 • Verslag opvolging brandstofverbruik: verwijdering negatieve waarden
 • Evoluties in de module Fuel Tracking (validering opvullen brandstoftank, toevoeging van kolommen in bepaalde verslagen)
 • Verslag temperaturen voertuig: alle sondes van het voertuig zijn opgenomen in de temperatuurgrafiek
 • Verslag positie: verwijdering incoherente technische boodschappen en data (01-01-2000 of 31-12-1999)

Voor de Admin Tool werd het beheer van de DNV toegevoegd. Vanaf nu kunt u het statuut opvolgen van de herstelling van de bakens die naar Viasat Connect Belgium gestuurd worden.

U kunt altijd terecht bij het Securysat team voor bijkomende inlichtingen.

Met vriendelijke groeten,

Het Viasat Connect Belgium team