Prestaties

De module Prestaties biedt u de mogelijkheid om

 

De trajectgegevens die worden verzameld door de Securysat bakens die geïnstalleerd zijn in uw voertuigen, verbonden aan de registratie van de bestuurder en de passagiers met behulp van de badging oplossingen, kunnen uw administratieve taken op het vlak van personeelsbeheer enorm vergemakkelijken. De registratie van deze prestaties kan eveneens gebeuren met de Mobiele Prikklok Securysat.

De verzamelde gegevens bieden u de mogelijkheid om precies te berekenen hoeveel uren uw personeel heeft doorgebracht bij uw klanten, op werven of op kantoor. Dit biedt u de mogelijkheid om enerzijds, de lonen van elk personeelslid correct te berekenen en, anderzijds, de kostprijs van uw teams correct door te rekenen aan uw verschillende klanten, werven of projecten.

In de bouwsector kan u via deze gegevens de mobiliteitspremies exact berekenen, d.w.z. de specifieke vergoedingen voor de dagelijkse verplaatsingen tussen de woonplaats en de eerste werf, evenals tussen de laatste werf en de woonplaats. Zo kunt u ook met deze gegevens de verplichte preregistratie van elke werker doen bij Checkinatwork voor uw grotere werven.

Al deze gegevens kunnen ook automatisch worden overgenomen door uw ERP-systeem om zoveel mogelijk de administratie van uw personeel te automatiseren via onze web services.