Vraag een voorstel aan

Métiers

Technische dienst

De oplossing voor rapportage en controle van uw veldactiviteiten, gecombineerd met efficiënt planningsbeheer.

Optimaliseer de diensten van uw technici: planning, dispatching, rapportering,…

De technici voeren montage-, onderhouds-, controle- of reparatiewerkzaamheden uit op de locaties van de klanten.
Zij maken gebruik van voertuigen die zijn uitgerust met materiaal en voorraden reserveonderdelen.
Reizen, diensten en de organisatie van interventies vormen een zeer belangrijke kostenpost: lonen, brandstof, onderhoudskosten, voertuigen, reiskosten, administratie, enz.

Wanneer de operaties van de veldteams niet optimaal worden beheerd, komt de rentabiliteit onder druk te staan.

Hoe zorgt u voor een snelle, transparante en nauwkeurige facturering van de interventies, naargelang van de duur van de interventie, de gebruikte onderdelen en de servicecontracten? Niets is eenvoudiger met de aidoo mobiele applicatie!

Organisatie van en toezicht op technische interventies

 • Het schema
  De dispatcher bereidt de planning van de technici voor door gewone onderhoudsbeurten, onderhoudsbeurten en dringende interventies of pannes te combineren. Dit schema wordt vervolgens in de loop van de dag aangepast aan nieuwe verzoeken van klanten, beschikbaarheid, vaardigheden en locatie van de technici
 • De technicus
  Ontvangt real-time wijzigingen in hun schema op hun smartphone via mobiele netwerken
 • Bij de klant
  De technicus registreert in real time zijn aankomsttijd (en vertrektijd aan het einde van de service) op zijn smartphone, hij codeert ook zijn interventierapport (gebruikte onderdelen, te bestellen onderdelen, uitgevoerde werkzaamheden, status van de reparatie) en laat de manager van de klant deze digitale werkbon ondertekenen. Het werkrapport wordt vervolgens automatisch per e-mail in pdf-formaat naar de klant gestuurd, of naar een andere persoon die in het systeem is gedefinieerd

Wat voor gereedschap?

 • Het webplatform biedt ook
  • Real-time toezicht op de voortgang van de diensten van de dag.
  • De mogelijkheid om technici te geolokaliseren op basis van hun voertuig of smartphone.
  • Real-time beschikbaarheid van gegevens die nodig zijn voor facturering (met de mogelijkheid van integratie met interne factureringssystemen)
 • De Android-smartphone of -tablet
  Compatibel met NFC- of barcodelezers om apparatuur te identificeren en de voorraad onderdelen/verbruiksgoederen te beheren

Voordelen van de oplossing

 • Optimale hulpbronnenefficiëntie en productiviteit
 • Vermindering van ritten, uitstoot en operationele kosten
 • Meer flexibiliteit
 • Betere reactietijd en serviceniveaus
 • Verhoogde klanttevredenheid
 • Betere naleving van de toepasselijke wetgeving