Vraag een voorstel aan

Technische dienst

Oplossing voor rapportering en controle van uw veldactiviteiten, gecombineerd met efficiënt planningsbeheer

Optimaliseer het werk van uw technici: planning, dispatching, rapportering,…

Uw technici voeren montage-, onderhouds-, controle- of reparatiewerkzaamheden uit bij uw klanten.
Ze gebruiken voertuigen met materiaal en voorraden aan reserveonderdelen.
De verplaatsingen van uw medewerkers, hun werkprestaties en de organisatie van hun interventies gaan gepaard met hoge kosten, voor lonen, brandstof, onderhoud, voertuigen, administratie, enz.

Wanneer u de werking van de buitendienst niet optimaal beheert, komt de rentabiliteit onder druk te staan.

Hoe zorgt u voor een snelle, transparante en nauwkeurige facturering van interventies, naargelang van de duur van de interventie, de gebruikte onderdelen en de servicecontracten? Met de mobiele app aidoo wordt dit heel eenvoudig!

Organisatie van en toezicht op technische interventies

 • Schema
  De dispatcher bereidt de planning van de technici voor door gewone onderhoudsbeurten, onderhoudsbeurten en dringende interventies of pannes te combineren. Dit schema wordt vervolgens in de loop van de dag aangepast aan nieuwe verzoeken van klanten, beschikbaarheid, vaardigheden en locatie van de technici
 • Technici
  Ontvangen realtime wijzigingen in hun schema op hun smartphone via mobiele netwerken
 • Bij de klant
  De technicus registreert in real time zijn aankomsttijd (en vertrektijd aan het einde van de prestatie) op zijn smartphone. Hij voert ook zijn interventierapport in (gebruikte onderdelen, te bestellen onderdelen, uitgevoerde werkzaamheden, status van de reparatie) en laat de manager van de klant deze digitale werkbon ondertekenen. Het interventierapport wordt vervolgens automatisch per e-mail in pdf-formaat naar de klant gestuurd of naar een andere persoon die in het systeem is gedefinieerd

Hardware

 • Het webplatform biedt ook
  • realtime toezicht op de voortgang van de prestaties van die dag.
  • de mogelijkheid om technici te geolokaliseren op basis van hun voertuig of smartphone.
  • realtime beschikbaarheid van gegevens die nodig zijn voor facturering (integratie met interne factureringssystemen is mogelijk)
 • Android-smartphone of -tablet
  Compatibel met NFC- of barcodelezers om apparatuur te identificeren en de voorraad onderdelen/verbruiksgoederen te beheren

Voordelen van de oplossing

 • Optimale inzet van middelen en maximale productiviteit
 • Minder ritten, minder uitstoot en lagere operationele kosten
 • Meer flexibiliteit
 • Betere reactietijd en serviceniveaus
 • Grotere klanttevredenheid
 • Betere naleving van de toepasselijke wetgeving