Vraag een voorstel aan

Hulp aan ondernemingen

Digitalisering in de dienstensector

Voordelen bij zakelijke dienstverlening

Dienstverlenende bedrijven ondervinden wereldwijd steeds meer concurrentie. Hierdoor komen hun marges onder druk te staan. Differentiatie wordt van vitaal belang. De diensten worden op het terrein van de klant uitgevoerd door mobiele teams, eventueel met een voertuig. De dienstverlening organiseren en de diensten zelf leveren brengen veel kosten met zich mee, voor lonen, brandstof, onderhoud, voertuigen, verplaatsingen, administratie, enz.

Hoe kunt u de dienstverlening van de teams optimaal plannen om de verplaatsingen te optimaliseren op basis van beschikbaarheid, klantenservicecontracten en urgentie? Hoe zorgt u voor een snelle, transparante en nauwkeurige facturering naar gelang van de duur van de diensten en de aan de diensten gekoppelde contracten? Hoe kan de administratie zo veel mogelijk worden geautomatiseerd: berekening van lonen en overuren, reiskosten?

Hoe werkt het?

 • Schema
  De dispatcher bereidt de personeelsplanning voor, rekening houdend met de beschikbaarheid (vakantie, ziekte, herstel,…). De planning wordt dan automatisch verzonden naar de smartphone van het schoonmaakpersoneel
 • Planning en geolokalisatie.
  De schoonmakers ontvangen hun planning en eventuele last-minute wijzigingen via het mobiele netwerk. Ze voeren via geolokalisatie hun check-in en check-out ter plaatse uit, door een QR-code (of NFC-tag) te scannen die bij de klant is geplaatst
 • Foto’s
  Ter plaatse kan het schoonmaakpersoneel eventuele problemen registreren door een foto te nemen die automatisch aan de prestatie in uitvoering wordt gekoppeld. Ze geven ook een beoordeling aan de prestatie bij het afsluiten ervan
 • Het webplatform biedt ook
  Realtime tracering van personeel en dienstlocaties en consolidatie van prestatierapporten

Welke technologie op de grond?

 • Het webplatform biedt ook
  – Realtime toezicht op de voortgang van de diensten van de dag.
  – De mogelijkheid om personeel te lokaliseren aan de hand van hun voertuig of smartphone.
  – Realtime beschikbaarheid van gegevens die nodig zijn voor facturering (met de mogelijkheid van integratie met interne factureringssystemen).

 • Android-smartphone of -tablet.
  Compatibel met NFC- of barcodelezers om apparatuur te identificeren en de voorraad onderdelen/verbruiksgoederen te beheren
 • .

Voordelen van de oplossing

 • Optimalisatie van de efficiëntie en productiviteit van de dienstenleverancier
 • Eliminatie van papieren rapporten
 • Beveiliging van leveranciers in het veld
 • Verbetering van de kwaliteit van de geleverde dienst
 • Vereenvoudiging van de administratie